Пауловния

Фирма Био Трии произвежда и продава висококачествен професионален посадъчен материал (фиданки) за различни хибридни клонове Пауловния.

Посадъчния материал се изработва по специална авторска технология на фирмата при контролирани условия по време на целия технологичен процес.

Ние предлагаме на своите клиенти различни хибридни клонове на Paulownia. Те са с подобрени растежни характеристики и подходящи за отглеждане в разширени климатични ареали. Отделните хибридни сортове притежават специфични особености и са подходящи за различни стопански приложения – качествена дървесина и биомаса.

Пауловния
Апема

Малини

Основна част от производствената ни програма заема производството на разсад за високо добивни сортове малини подходящи за интензивно отглеждане и адаптирани към климатичните особености на Балканския регион.

Тези сортове са специална селекция на нашия екип от специалисти – АПЕМА®, ЕМОНА®, ГАЛА®, ШОНА® и представляват изключителна интелектуална собственост на фирма Био трии.

Къпини

Фирма Био Трии произвежда и предлага на своите клиенти висококачествен професионален посадъчен материал за къпини.

Къпини ТРИПЪЛ КРАУН
Боровинки сорт Блу Голд

Боровинки

Фирма Био Трии произвежда и предлага на своите клиенти висококачествен професионален посадъчен материал (разсад) боровинки.

Специална селекция на нашия екип от специалисти – БЛУ ГОЛД и ХАННАС ЧОЙС.

Годжи бери

Фирма Био Трии произвежда висококачествен професионален посадъчен материал за два различни сорта Годжи бери (Goji Berry) – JB1® и JB4®.

Насаждения Годжи бери