in vitro

Нови продукти и нови сортове в процес на разработка

Стратегията на фирма Био трии е всяка година да се разработват нови технологии, нови продукти и да се селектират нови сортове растения.

Специалистите по биотехнологии на фирма Био трии осъществяват на практика селекционната политика на фирмата, като активно работят по селекцията на различни сортове растения и нови продукти.

Специалистите на фирма Био трии съвместно с изследователи от АгроБиоИнститута (АБИ) към Селскостопанска академия (ССА) активно работят по селекцията на нови сортове растения и нови продукти.

В момента фокус в нашата изследователска работа е селекция на нови сортове малини. Акцент в работата ни е получаване на нови високодобивни сортове  малини за пресен пазар. През сезон пролет 2024 година за нашите клиенти ще бъде организиран ден на отворени врати. В Деня на отворените врати ще бъдат презентирани част от новите ранни сортове малини, разработени от нас.