in vitro

Направление III

Селекция на сортове с ценни за стопанско приложение качества

Основно направление в нашата развойна дейност е селектиране на нови сортове на растителни и дървесни видове с подобрени качества и с разширени ареали на разпространение. През 2012г приключихме работата върху селекцията на три нови хибридни клона Paulownia, които за защитени в Патентно ведомство на Република България.

Своите сертификати за нов сорт растения вече имат сорт BELLISSIA®, сорт OXI® и PAULEMIA®:

  • Сертификат за нов сорт хибридна пауловния № 11087/01.08.2016 – сорт BELLISSIA®;
  • Сертификат за нов сорт хибридна пауловния № 11088/01.08.2016 – сорт OXI®;
  • Сертификат за нов сорт хибридна пауловния № 11162/11.03.2019 – сорт PAULEMIA®.

Поради засиления интерес към Годжи бери, с цел постигане на  подобрени вкусови и растежни показатели на продукта, се работеше върху селекцията на нови сортове Годжи бери. През 2013г приключихме работата върху селекцията на 4 нови сорта Годжи бери: JB1, JB2, JB4 и JBX.

Сортовете годжи бери JB1®и JB4® вече са официално признати за нови сортове годжи бери и патентовани в Патентно ведомство на Република България. Те са вписани в Официалната сортова листа на България със Заповед на Министъра на земеделието и храните и представляват изключителна интелектуална собственост на фирма Био трии ООД. 

  • Сертификат за нов сорт растения № 11085/04.07.2016 – сорт JB1®
  • Сертификат за нов сорт растения № 11086/04.07.2016 – сорт JB4®