Годжи бери

Фирма Био Трии произвежда висококачествен професионален посадъчен материал за два различни сорта Годжи бери (Goji Berry) – JB1® и JB4®.

Селекцията на сортовете JB1® и JB4® е направена от специалистите на фирмата. С нея са постигнати индивидуални характеристики: подобрени вкусови за сорт JB4 и силно подобрени растежни показатели за JB1.

Годжи Бери сортове JB1® и JB4®