Bio tree

Какво търсим

Био трии търси  ентусиазирани служители, които активно ще участват в развитието на компанията ни. Освен необходимата професионална квалификация, се нуждаем от креативни, инициативни и приветливи хора, които да подкрепят фирмената култура на Био трии.

Работата в Био трии изисква прецизност, задълбоченост и творчество, както дейно личностно участие така и за работа в екип. Даваме възможност на всеки служител да прояви своите способности да даде най-доброто от себе си за фирмата и нейните клиенти.

Ние приветстваме ясно формулираните приоритети и всеки индивидуален принос за фирменото развитие.
Приемаме и се ръководим от принципа, че нашият персонал е ключът към успеха ни и в замяна предоставяме справедливо възнаграждение, възможности за професионално развитие и уважение.

Свободни позиции