Пауловния

Пауловния

Фирма Био Трии произвежда и продава висококачествен професионален посадъчен материал (фиданки) за различни хибридни клонове Пауловния.

Посадъчния материал се изработва по специална авторска технология на фирмата при контролирани условия по време на целия технологичен процес.

За да изградите максимално успешна плантация за интензивен добив на дървесина от Пауловния, трябва да бъдат анализирани климатичните условия на терена определен за отглеждане на Пауловния и също така взети под внимание няколко ключови фактора.

Ние предлагаме на своите клиенти различни хибридни клонове на Paulownia. Те са с подобрени растежни характеристики и подходящи за отглеждане в разширени климатични ареали. Отделните хибридни сортове притежават специфични особености и са подходящи за различни стопански приложения – качествена дървесина и биомаса.

Хибридните клонове BELLISSIA®, PAULEMIA®, OXI® и T 121 са селекция на специалистите на Био трии. Те вече са утвърдени на пазара и се ползват с голям авторитет сред клиентите на фирмата.

BELLISSIA®, PAULEMIA®, OXI® и Т 121 (нов сорт) са защитени със Сертификати за нови хибридни сортове пауловния в Патентно ведомство на Република България и представляват изключителна интелектуална собственост на фирма Био трии.

За Пауловния

За да изградите максимално успешна плантация за интензивен добив на дървесина от Пауловния, трябва да бъдат анализирани климатичните условия на терена определен за отглеждане на пауловния и също така взети под внимание няколко ключови фактора.

Посадъчния материал за различните клонове Пауловния се изработва по предварителна заявка.

За поръчка за производство на посадъчен материал или предоставяне на лиценз за търговията с наши сортове, моля свържете се с нас.

За да проверите за свободни налични количества готов посадъчен материал за Пауловния можете да направите запитване тук.