Новини » Успех на производителите на малини в България

Успех на производителите на малини в България

Нашият клиент и приятел Ремзи Саидов беше отличен с Грамота за най-висок добив за реколта 2018 г. Ремзи обработва над 80 дка насаждения от малини в района на град Омуртаг. За изтеклата година е отчел най-висок добив от 3000 кг/дка. Био трии благодари за доверието му при избора на посадъчен материал произведен от нас и му пожелава успех.

Повече информация може да намерите тук