Новини » Първа годишна среща на представителите на Био Трии ООД

Първа годишна среща на представителите на Био Трии ООД

Първа годишна среща на представителите на Био Трии ООД

На 15-16 септември 2016 в Ботевград се проведе Първата годишна среща на представителите на фирма Био Трии. Целта на срещата беше да се обмени опит за технологиите на отглеждане, пазарните възможности и маркетинга на посадъчния материал и крайните продукти. На срещата бяха обсъдени добрите практики прилагани в различни страни и тяхното адаптиране към новите пазари, на които фирмата присъства в последните две години.

Първият ден на срещата премина в настаняване,  запознаване и обща дискусия между отделните представителства.

През втория ден бяха направени няколко презентации, на които Био Трии представи своите технологии за размножаване на Пауловния, Годжи бери и новите си продукти, както и времевите периоди за доставка на посадъчния материал.  Представени бяха патентованите сортове Пауловния и Годжи бери. Проф. Стеван Бошняк от фирма АС Унион Суботица, Сърбия представи своя дългогодишен опит в засаждането, отглеждането и прибирането на продукцията от Пауловния и Годжи бери. Обсъдени бяха множество добри практики за различните почвени и климатични особености на отглеждане. Добитите познания бяха от изключително значение за новите представителства.