Новини » ПОКАНА за участие в процедура за избор на доставчик на услуга за НИРД

ПОКАНА за участие в процедура за избор на доставчик на услуга за НИРД

Във връзка с изпълнение на Договор за безвъзмездна финансова помощ № 10ИФ-02-7/28.11.2019г. за финансиране на проект “Иновативен биотехнологичен метод за получаване на суровина от Нumulus Luрulus I. за производство на биологично активни субстанции при използване на ин витро растителни тъканни култури” в рамките на 10-та сесия на Националния Иновационен фонд, фирма Био трии ООД обявява покана с предмет “ВЪНШНИ УСЛУГИ” с четири обособени позиции и краен срок на приемане на офертите в 17.30 на 12.11.2020г.

  • Обособена позиция 1: Скрининг тест за липса/наличие на вируси в ин витро култури на Нumulus Luрulus I.
  • Обособена позиция 2: Скрининг тест за качествен химичен анализ.
  • Обособена позиция 3: Скрининг тест за за биологическа активност.
  • Обособена позиция 4: Скрининг тест за за количествен анализ на БАВ.

Конкурсната документация за участие в процедурата можете да изтеглите от тук.

При невъзможност или технически проблем, за да получите конкурсната документация  или допълнителна информация относно поканата, можете да се свържете с фирма Био трии ООД на: тел 02/8109200, 02/8109202, а също така на имейл: office@biotree.bg