Новини » Био Трии с публикация в списание “Гора”

Био Трии с публикация в списание “Гора”

Списание Гора е месечно издание с дългогодишни традиции, поместващо материали, свързани с лесовъдските дейности и горската промишленост. В трети брой на списанието фирма Био Трии е представена кратко и прегледно със своето участие в горския сектор най-вече чрез един от най-актуалните си продукти – Пауловния. На фокус са още и бъдещите разработки на фирмата като перспективни бързорастящи видове с ценна дървесина и защитени растителни видове със значение за биоразнообразието в страната.

Статията можете да видите тук.