Новини » Био трии с нов Патент за изобретение

Био трии с нов Патент за изобретение

in vitro

Фирма Био трии получи регистрация на своя патент за изобретение на “Метод за екстензивно in vitro размножаване на предствители от род Пауловния” в Патентно ведомство. За начало на действието на този патент за изобретение е приета датата 21.07.2011г. или 9 години след подаване на заявката от Био трии.

Това стана възможно след като успешно приключи няколко годишна експертиза по същество извършена от експертите на Патентно ведомство на заявения като изобретение метод.  С признаването на уникалността на използваната от Био трии технология за размножаване на пауловния чрез тъканни култури (ин витро технология), ние допринасяме за развитието на модерното земеделие и растителните биотехнологии. Това научно постижение утвърждава ролята ни на лидер в производството на висококачествен посадъчен материал за Пауловния в Източна Европа.

Полученият патент е още едно доказателство за ангажираността ни от етапа на селекция през производството на елитен посадъчен материал до налагането на пазара на нашите хибридни сортове Пауловния като един възобновяем източник за производство на висококачествена дървесина и биомаса.