Научи повече » Ин витро размножаване на растения

Ин витро размножаване на растения

in vitro

Ин витро размножаване на растения (клоналното микроразмножаване) или начинът, по който ние произвеждаме посадъчния материал. В същността си този метод представлява вегетативно размножаване на растения, подобно на използването на резници, но извършвано в лаборатория. В процеса на микроразмножаване се извършва селектиране на клонове с подобрен хабитус и изключително бързо намножаване на растения. Методът е предпочитан за използване при множество видове, които са трудни и бавни за размножаване по традиционните методи. Ин витро размножаването дава огромно стопанско предимство с много високия си коефициент на намножаване и получаване на огромен брой растения за кратко време.

За пример можем да посочим, че в естествени условия от едно растение годишно могат да се получат до няколко стотин нови. При ин витро метода можем да стигнем до 1 000 000, отглеждани на малка площ индивиди отличаващи се с жизненост и еднообразие.

in-vitro

Технологията включва няколко основни етапа:

  1. Въвеждане на избраното елитно растението в ин витро култура. Етапа протича с обеззаразяване, обезвирусяване и изчистване на експлантите от патогени и гъбни зарази преди въвеждането им в тъканна култура
  2. Намножаване на растенията. На този етап се извършва размножаването на растенията в тъканни култури. Хранителната среда, в която протича този технологичен процес е на основата на агар и е обогатена с микро и макро соли, растежни регулатори и т.н. Определя се протокол за оптимален коефициент на намножаване. Размножаването се извършва в ламинарни боксове, а отглеждането на тъканните култури става в фитостатни помещения при пълен контрол на стерилността, светлинен и температурен режим
  3. Вкореняване ин витро чрез индуциране на адвентивни корени в тяхната основа. Хранителната среда е оптимизирана и периода на вкореняване на експлантите е минимизиран. Вкореняването протича отново с стерилна среда и при контролирани външни условия.
  4. Аклиматизация. Това е последният процес, свързан с намножаването на растението и представлява извеждането му от ин витро състояние и адаптирането му към външната среда. Адаптирането протича отново в контролирани, но вече не стерилни условия. На този етап растенията се изнасят от стерилната среда и се поставят в почвено торфена смес. Адаптирането протича в кувьози при контрол на външни фактори – температура, влажност, светлинен режим. След този етап растенията са стабилни и могат да бъдат доотглеждани в оранжерийни условия.
  5. Производството на посадъчен материал завършва с прехвърляне на растенията в торфено почвен субстрат в оранжерия. В оранжерия растенията се отглеждат до разсад готов за засаждане при полеви условия.

В Био трии посадъчния материал за малини, къпини, пауловния, годжи бери, подложки за плодни дръвчета, хмел, шипка и др. се изработва изключително с прилагане на ин витро технологии.