Научи повече » Интеркропинг

Интеркропинг

Myrobolan 29C

Отглеждането на растения от род Пауловния (Paulownia) може да протече и съвместно с други култури, особено през първите 2-3 години (интеркропинг). В междуредията могат да се отглеждат пшеница, царевица, соя, грах, фасул, ечемик, памук, зеленчукови култури, лекарствени култури и др. Земеделският стопанин може да има двойни доходи – от културите от междуредията и от самите дървета.   Пауловния интеркропинг

Пауловния има идеални характеристики за съвместно отглеждане с други видове. Тя може да служи като основа за създаване на ефективна система за интеркропинг. Пауловнията осигуряват идеален микроклимат за отглеждането на допълнителните култури и увеличават добивите им. Листата и цветовете на Пауловнията са богати на хранителни вещества и са евтин и добър източник на азот. Той подобрява както химическия състав, така и структурата на почвата.

Интеркропинг Пауловния

През сухия сезон дърветата от род Пауловния са способни да абсорбират подпочвени води от по-голяма дълбочина, за разлика от съвместно отглежданите култури, чиято коренова система е с по-повърхностно разположение. Така те доставят вода и хранителни вещества от по-дълбоките слоеве на почвата. По този начин осигуряват много по-благоприятни условия за растежа и развитието на допълнителните култури.

Интеркропинг

Дърветата от род Пауловния опазват съвместните култури от ветрове и силно слънце греене и им дават възможност да се развиват и растат не обозпокоявани, което е предпоставка за по-високи добиви. Отчетено е, че през летния сезон температурата на терените с приложена интеркропинг система през деня се понижава с 0.2-1.5 °С.

Освен, че допринася за повишаване на добивите от съвместните култури, Пауловния спомага за естественото наторяване на почвата. Листата и цветовете на Пауловния са богати на азот (16-20%), който след опадването им през зимата се връща в почвата във вид на хумус. Той в голяма степен обогатява почвата, подобрява структурата й, а напролет тази почва се аерира много по-добре. Тя е по-плодородна и е готова за отглеждане на най-разнообразни култури.

Системата интеркропинг се разпространява все повече в световен мащаб. Само в Китай вече 1.5 млн. хектара се обработват като интеркропинг. Много успешно тази система се използва и в Австралия, Япония, САЩ и др. страни.

Уверени сме, че това е системата на бъдещето, тъй като повърхностните води в глобален мащаб вече се изчерпват, а дърветата Пауловния, с дълбоките си 5-6 м корени, абсорбират подпочвените води и ги доставят в повърхността на почвата.