Научи повече » Видове Пауловнии

Видове Пауловнии

Пауловния

В природата съществуват повече от 10 вида Пауловния. Най-широко приложение имат видове Пауловния Елонгата, Пауловния Томентоза и Пауловния Фортуней. Разделянето на видовете Paulownia (Пауловния) основно е в зависимост от това, за каква цел се създават насажденията – за декоративни или индустриални цели, за производство на биомаса, за биоетанол, за добив на дървесина или за екологични цели, както и в зависимост от климатичните условия, в които ще бъдат отглеждани.

Видове Пауловнии

За декоративни цели препоръчително е да се използват Paulownia tomentosa или нейните хибриди – P. tomentosa X P. fortunei. Тези видове Пауловния са по-устойчиви в голям температурен толеранс. Хибридния вид P. tomentosa X P. fortunei е добро решение при залесяване, за парково и ландшафтно озеленяване и декориране. Дървото развива стъбло с много разклонения, гъста и кичеста корона с гроздовидни съцветия, вариращи по цвят от кремаво до тъмно виолетово. Paulownia tomentosa (Пауловния Томентоза) се използва при създаване на плантации с цел добив на биомаса. Характеризира се с добре оформена корона и бърз растеж, но не толкова интензивен както при видовете Paulownia elongata.

Paulownia еlongata (Пауловния Елонгата) е най-бързорастящия от видовете Paulownia, известна е още като „изумруденото дърво“. Видът се препоръчва за залесяване с цел добив на висококачествена дървесина. Изключително бързият растеж формира много прав стълбовиден ствол, който нараства равномерно по дължина. Максималният добив на дървен материал е след седмата година на засаждане, когато стъблото достига 40 см. в диаметър и един кубичен метър дървесина. Използва се за производство и на биомаса, пелети и биоетанол. Paulownia еlongata е способна да се адаптира, расте и развива в бедни почви. Paulownia еlongata спомага за запазване на слабите почви, които при други обстоятелства могат да пропаднат и да се изгубят напълно. Високата толерантност към засушаване, невзискателността към състава на почвите и широкия температурен диапазон (от –20°C до + 40°C) прави видовете от род Paulownia еlongata много търсени при възстановяване на околната среда.

Био трии произвежда посадъчен материал за хибридни сортове пауловния на основата на пауловния Елонгата – БЕЛИСИЯ®, ОКСИ®, PAULEMIA® и Т121.