пауловния Bellissia

Успешни плантации на Пауловния Bellissia в Бачка топола, Сърбия

Май 2012г, засаждане

Септември 2012г, 4 месеца след засаждане

Август 2013г, 5 месеца след стимулиращо отрязване

Август 2014г, 18 месеца след стимулиращо отрязване
декември 2014г, варосване
юни 2015г
ноември 2015г
август 2016г
юли 2017г
Септември 2018, 6 сезона след техническо отрязване
Януари 2019, 6 сезона след техническо отрязване