Плантации на Пауловния Bellissia в гр. Кантавир,Сърбия

Септември 2013г, 4 месеца след засаждане
Септември 2014г, 6 месеца след стимулиращо отрязване
юни 2015г
август 2016г
август 2017г
Септември 2018, 5 сезона след техническо отрязване
Януари 2019, 5 сезона след техническо отрязване