Добри практики » Биологично отглеждане на Годжи Бери сорт JB4

Биологично отглеждане на Годжи Бери сорт JB4

ЗНАК Ахелой

Плантацията за биологично отглеждане на Годжи Бери сорт JB4 на фирма “Знак” ЕООД е изградена в в землището на гр. Ахелой, община Несебър. JB4 високо продуктивен сорт годжи бери подходящ за интензивно отглеждане.

Насаждението е на площ от 24 дка и в момента е в процедура за сертификация за биологично производство в преход. Сертифицираща фирма “CERES Certification”.

Плантацията е засадена с посадъчен материал произведен по метод ин витро за Годжи бери – сорт JB4, от продуктовата листа на фирма Био трии.

Плантацията е изградена на телена конструкция с бетонни колове и локална система за капково напояване.

Капковата система е новаторска и се базира на иновативен проект за енергоефективна и екологична система за напояване с използването на фотоволтаична инсталация.

Новаторският подход, който прилагат е решение за автономно захранване на водните помпи на поливните системи на плантациията с помощта на слънчева електроенергия. По този начин се осигурява независимост на електрическите системи на инсталацията за капково напоянаве от електрическата мрежа. Това позволява изграждането на успешни плантации в отдалечени места, с труден или без достъп до електропреностната мрежа.

Насаждения Годжи бери – 2015 г.