Стажански програми

Фирма Био трии предлага различни учебни програми за студенти и практиканти. В нашите програми за обучение включваме целогодишни студентски практики, летни обучения и стажове за студенти и докторанти. Те не се основават на случайни кампании, а са разнообразни и гъвкави според възможностите на кандидатите и целите на програмата.

Като отговорен работодател, Био трии дава възможност на млад специалист без опит да започне кариерата си във фирмата и да получи съответстваща квалификация.

Програмата за обучение на студенти е част от нашата философия за подпомагане на професионалното развитие на бъдещите експерти. Така ние даваме своя принос за развитие на модерните растителни биотехнологии.

За времето, прекарано в нашата компания, студентите стават част от нашия екип. Техните знания в областта на растителните биотехнологиите се обогатяват и те се пребивават в реална производствена среда. Всяка стажировка и лятна практика има индивидуална програма за отделния студент и е насочена за максимално усвояване на практически знания и способности.

От 2010 г. нашата компания приема студенти на производствени практики и 2-3 месечни летни обучения. Наблюдаваме нарастващ интерес към нашите студентски програми от български студенти. С особен интерес към нас се обръщат студенти и докторанти за провеждане на студентски практики по програма ERASMUS.