Новини » Биотехнологии в БИО ТРИИ – симбиоза на наука и практика пред списание ИКОНОМИСТ

Биотехнологии в БИО ТРИИ – симбиоза на наука и практика пред списание ИКОНОМИСТ

in-vitro

Био трии изцяло фокусира своята дейност в областта на растителните биотехнологии като на практика осъществява симбиоза между наука и практическото и прилагане в производствени цели. Казано на езика на производството в Био трии се произвежда посадъчен материал с високо качество произведен по ин витро технологии. В постоянно разработване и оптимизиране са различни методи за микроразмножаване. Те позволяват намножаването на голямо количество отделни растителни индивиди с еднакви генетични характеристики за кратко време.  наука биотехнологии

Решението какви нови продукти да влезнат в масово производство във фирмата се взима на база на много детайлен и задълбочен анализ. Проучват се тенденциите, нуждите и проблемите в сектор растениевъдство, горско стопанство и екология.

Една истинска история за това как се създава и развива една фирма в областта на растителните биотехнологии. Можете да я намерите в публикацията в онлайн изданието на авторитетното списание ИКОНОМИСТ. В тази публикация е представена компанията БИО ТРИИ ООД с нейните технологии и малка част от нейните продукти четете тук.