Новини » Летни стажове във фирма Био Трии

Летни стажове във фирма Био Трии

За пореден път в Био трии бяха организирани и проведени студентски летни стажове.  Фирма Био Трии съвместно с Биологическия факултет при СУ “Св. Кл. Охридски” проведоха практическо обучение на студенти от магистърски програми “Екологична биотехнология”, “Приложна хидробиология и аквакултури” и “Екомениджмънт”.

Проведените обучения са в духа на съвременните тенденции в био- и еко- технологиите и спомагат за обвързването на теоретичните научни познания с иновациите в бизнес практиката.