Новини » Био Трии приключи проект, свързан с преноса на наночастици

Био Трии приключи проект, свързан с преноса на наночастици

През месец август тази година завърши предпроектното проучване по програма на Националния иновационен фонд с наименование “Използване на нанодисперсни оксиди като вектор за пренос на биологично активни молекули в растителни тъкани”.

Бяха определени условията за използване на нанодисперсните прахове (SIO2) като вектор за внасяне на биологично активни молекули при моделно растение Пауловния.

Това проучване е още една, макар и малка стъпка на нашата фирма в необятния свят на нанотехнологиите, които вярваме ще се развиват стремително в бъдеще.